Doel van het Judo: JITA KYOEI

Uit de spreuk "Jita Kyoei" ("voorspoed en algemeen welzijn") leiden we het doel van het judo af. Door training moet de mens bewust gemaakt worden de medemens te respecteren, enerzijds door zichzelf geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen en anderzijds door te helpen aan de ontwikkeling van de partner of medemens. Het doel van het judo is dus: door eigen vervolmaking bijdragen tot de vervolmaking van de gemeenschap.

(Bron: Cursus Initiator Judo, Brussel, 1987, VTS-BLOSO
De Geyter J.; Heylen J.; Veulemans E.)

Terug