Het Middel: SEIRYOKU ZEN'YO

Om een doel te bereiken moet er een middel zijn. Dat middel zit vervat in de spreuk "Seiryoku Zen'yo" ("maximale doeltreffendheid bij een minimale inspanning"). In het spel van aanval en verdediging is elke weg niet de juiste. Met een kleine inspanning moet een groot resultaat bekomen worden. Dit vraagt een goede afspraak tussen de leden van de groep, toegeven en meegeven zullen dus noodzakelijk zijn. Door te oefenen wordt het lichaam ontwikkeld, maar om een maximum resultaat te bekomen, moet men denken en zo dus de geest ontwikkelen. "Ju" betekent meegeven, ontwijken of soepelheid. Het gebruik van kracht moet dus gezien worden in functie van het resultaat. (Eenvoudig voorbeeld: iemand die duwt wordt door een tractie uit evenwicht gehaald en alzo met minder gebruik van kracht overwonnen.)

(Bron: Cursus Initiator Judo, Brussel, 1987, VTS-BLOSO
De Geyter J.; Heylen J.; Veulemans E.)

Terug