Ga naar de inhoud

Informatie betreft de start van sportseizoen 2020-2021

We hopen dat iedereen, ondanks de Covid-19 pandemie, een deugddoende vakantie heeft gehad. Het doet ons plezier om vanaf 5 september het nieuwe judo-seizoen 2020-2021 te kunnen starten, voor al onze leeftijdsgroepen, zij het dan initieel in een beperkte vorm - want de gezondheid van onze leden en hun familie is onze eerste zorg. Met deze willen we op een verantwoorde manier een balans vinden tussen het aanbieden van sport & ontspanning aan onze leden enerzijds, en onze zorg voor de volksgezondheid anderzijds.

Alle details zoals:
- voornaamste beperkingen
- voorlopig lesrooster
- afspraken
- lidgelden
vinden jullie in de Nieuwsbrief Start Seizoen 2020

Samen met jullie hopen wij zo spoedig mogelijk naar ons gebruikelijke regime over te kunnen gaan, maar laten we samen werken aan een voorzichtige start in deze onzekere tijden.