Ga naar de inhoud

Invoering van CST (Covid Safe Ticket) bij JS Merelbeke

Sinds maart 2020 heeft JS Merelbeke steeds het voortouw genomen bij het bestrijden van de aanslepende Covid19 pandemie, en hebben wij steeds geprobeerd om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in deze (bij contactsport des te meer) complexe materie.

In het licht van de nieuwe regels welke vandaag 1-november zijn ingegaan (met de 4e coronagolf onderweg), en rekening houdend met het feit dat onze cafetaria integraal deel uitmaakt van onze sportinfrastructuur, hebben we na rijp beraad besloten om met onmiddellijke ingang ook bij JS Merelbeke het CST (Covid Safe Ticket) in te voeren.

Concreet zal iedereen van 16 jaar of ouder, judoka of ouder / bezoeker, bij het binnenkomen gevraagd worden om een Covid Safe Ticket voor te leggen, bij voorkeur in digitale vorm (QR code). Zonder CST mag ons gebouw niet betreden worden. In ruil mag men zich binnen de dojo zonder mondmasker verplaatsen (het dragen ervan mag natuurlijk altijd), en zo kunnen wij ook onze bar openhouden.

Let wel! In de dojo blijven we maximaal inzetten op een goede verluchting: ramen en deuren zullen steeds geopend blijven, ook bij kouder weer. De CO2 zal worden gemeten met 4 toestellen, en bij overschrijding van de norm dient de dojo ontruimd te worden. In dat kader vragen we de ouders / bezoekers ook om (indien mogelijk) de dojo zo weinig mogelijk te betreden, en zeker om de drukke afzet- en ophaal-momenten zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast blijven we erop rekenen dat wie zich ziek voelt of bepaalde symptomen heeft, spontaan beslist om niet naar de dojo te komen.

Dank voor jullie begrip.

Het bestuur.

Tags: